V exekučních srážkách se využívá pojem nezabavitelná (nepostižitelná) část mzdy. Tato částka nesmí být zaměstnanci v rámci exekučních srážek sražena, naopak mu musí být vždy vyplacena. Má sloužit k zajištění jeho základních životních potřeb. Upravuje ji občanský soudní řád, ale i speciální nařízení vlády o nezabavitelných částkách. Součástí nezabavitelné části je částka připadající na osobu povinného (zaměstnanec s exekučními srážkami, eventuálně úpadce – zaměstnanec s insolvenčními srážkami), a částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné

Počínaje lednem, tj. u mezd zpracovávaných za měsíc leden vypláceným zaměstnancům v únoru, se výše nezabavitelné částky mění. Pro rok 2019 činí nezabavitelná částka dlužníka 6 428,67 Kč (v roce 2018 činila 6 225,33 Kč). Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1 607,17 Kč (v roce 2018  – tj. 1 556,33 Kč). Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 3 214 Kč (v roce 2018 – 9 338 Kč.)
Je připraven i návrh novely nařízení vlády o způsobu výpočtu nezabavitelné částky. V případě jeho schválení (je na samém počátku legislativního procesu) by se základní nezabavitelná částka zdvojnásobila

Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení. Průměrné náklady na bydlení byly vyčísleny a zveřejněny formou nařízení vlády č. 407/2017 Sb. Pro rok 2019 se jedná o sumu 6 225,33 Kč (v roce 2018 – 5 928 Kč). Počítá se z životního minima a normativních nákladů na bydlení. Pokud má dlužník rodinu – manžela, manželku nebo děti, ke kterým má vyživovací povinnost, nezabavitelná částka se zvyšuje. O čtvrtinu za každého člena rodiny, letos tedy zhruba o 1550 korun.

Nezabavitelná částka na osobu povinného, tj. na dlužníka, se tedy od roku 2019 opět mírně zvyšuje. S počtem vyživovaných osob poroste i částka, kterou bude možné dlužníkům ze mzdy ponechat.

Vedle spodní hranice ale exekutoři pracují také s horním limitem. Ten odpovídá součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. Především ale představuje strop, nad který může exekutor ze mzdy srážet bez omezení. Letos tato hranice dělá 9 338 Kč.

Kalkulačka – nezabavitelná část mzdy 2019

Prozvoňte, zavoláme Vám zpět – 725 234 494

Napište nám, odpovíme do 24 hodin – info@nemamdluh.cz