Společné oddlužení manželů

25.11.2016

A co je vůbec oddlužení manželů?  Oddlužení manželů přináší možnost řešit dluhy celé rodiny. Jako takové má společné oddlužení manželů podstatnou výhodu jak po stránce finanční, tak po stránce ochranné před vymáháním dluhů od každého z manželů zvlášť. Díky oddlužení manželů nehrozí, že se některý z věřitelů může domáhat zaplacení dluhu po některém z manželů bez ohledu na to, kdo dluhy způsobil po dobu trvání manželství. Oddlužení manželů tedy řeší všechny dluhy společně a nerozdílně. Společné oddlužení manželů stabilizuje ekonomickou situaci celé rodiny a směřuje k vytvoření, respektive obnovení funkce spokojené existence celé rodiny. Nezanedbatelná výhoda společného oddlužení manželů je také v tom, že se platí pouze jedna zákonná odměna insolvenčnímu správci. Díky tomu ušetříte na oddlužení manželů 64.800,-Kč oproti oddlužení každého zvlášť, tj. oddlužení fyzické osoby. 

Jaké jsou hlavní výhody oddlužení manželů?

- V případě spojení oddlužení manželů v jedno se platí insolvenčnímu správci pouze jeden nikoliv dva měsíční poplatky a to ve výši 1.080 Kč včetně DPH. To tedy znamená celkovou úsporu 64.800 Kč v průběhu pětiletého oddlužení.
Co se může stát v případě, že oddlužení podstoupí pouze jeden z manželů?
Co dělat v případě, že už s manželem/manželkou nežijete, ale chcete podstoupit oddlužení?
Co dělat v případě, že jste rozvedeni, ale máte dluhy, které vznikly počas manželství?

- Při oddlužení manželů je možné zbavit se dluhů i v případě, že jeden z manželů nepobírá žádný nebo pobírá nedostatečný čistý měsíční příjem. Kompenzovat jej tak může druhý z manželů a oddlužení může být povoleno.

V případě, že oddlužení podstoupí pouze jeden z manželů a oddlužuje se ze závazků vzniklých počas manželství, je velice pravděpodobné, že jakmile bude jeden z manželů oddlužen, věřitelé budou okamžitě vyžadovat dlužnou částku po druhém z manželů. Vzhledem k tomu, že se jedná stále o jeden manželský pár, povinnost padá tím pádem i na prvního z manželů a ve výstupu se vlastně situace vůbec nevyřešila.

V případě, že se s Vaším manželem či manželkou již nestýkáte, ale jste pořád v manželském svazku, je nezbytně nutné, aby manžel/manželka souhlasila s Vaším oddlužením a tento souhlas stvrdila úředně ověřeným podpisem. Bohužel tak může nastat výše zmiňovaná situace, kdy veškeré dluhy přejdou automaticky na druhého z manželů a proto je velice obtížné druhou stranu přesvědči, aby takový návrh na oddlužení podepsal.

V takovém případě je nezbytně nutné aby došlo k soudnímu rozdělení společného jmění manželů. To znamená, že dojde i k rozdělení dluhů a teprve poté je možné oddlužovat každého z bývalých manželů jednotlivě.

Společné oddlužení manželů je vždy komlikovaný a náročnější proces v případě vytvoření návhu oddlužení. Zavolejte, napište rád Vám i v tomto případě pomůžu