Nezabavitelná částka při exekuci v roce 2018

14.01.2018

V exekučních srážkách se využívá pojem nezabavitelná (nepostižitelná) část mzdy. Tato částka nesmí být zaměstnanci v rámci exekučních srážek sražena, naopak mu musí být vždy vyplacena. Má sloužit k zajištění jeho základních životních potřeb. Upravuje ji občanský soudní řád, ale i speciální nařízení vlády o nezabavitelných částkách. Součástí nezabavitelné části je částka připadající na osobu povinného (zaměstnanec s exekučními srážkami, eventuálně úpadce - zaměstnanec s insolvenčními srážkami), a částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné

Počínaje lednem, tj. u mezd zpracovávaných za měsíc leden vyplácených zaměstnancům v únoru, se výše nezabavitelné částky mění. Pro rok 2018 činí nezabavitelná částka dlužníka 6225,33 Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1556,33 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9338 Kč.

Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení. Průměrné náklady na bydlení byly vyčísleny a zveřejněny formou nařízení vlády č. 407/2017 Sb. Pro rok 2018 činí 5928 Kč. Naopak k valorizaci částek životního a existenčního minima k 1. lednu 2018 opět nedošlo.

Nezabavitelná částka na osobu povinného, tj. na dlužníka, se tedy od roku 2018 mírně zvyšuje. S počtem vyživovaných osob poroste i částka, kterou bude možné dlužníkům ze mzdy ponechat

bilomodra-sales-green-button-nejlevnejsi-s-kytkou-roboto-970x90.jpg