Mám exekuce?
Ověření informací z registru exekucí!


  • Máte podezření nebo už i jistotu že je na vás vedena EXEKUCE ?
  • Nevíte kolik je EXEKUCÍ na vás vedeno ?
  • Jenom si potřebujete být jisti že nemáte žádnou EXEKUCI ?

TAK TO JSTE TU SPRÁVNĚ !


Vyplňte jednoduchý formulář a po zaplacení poplatku Vám přijde podrobný popis všech EXEKUCÍ které jsou na vás vedeny 


Nejčastější dotazy:

   1 ) Proč je služba zpoplatněna?

Nahlížení do systému evidence exekucí ČR je dle vyhlášky č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, zpoplatněno a to za každý pokus o poskytnutí elektronického údaje z centrální evidence exekucí. Tedy za zobrazení podrobností konkrétní exekuce i za výpis zda daný subjekt má či nemá exekuci.

   2 ) Kdo je CEE?  
 Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden a provozován Exekutorskou komorou ČR podle exekučního řádu a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. Do CEE zapisují exekutoři pověření provedením exekuce pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31.12.2012) a vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce (u řízení zahájených od 1.1.2013), pravomocná usnesení soudu o zastavení a o odkladu exekuce a další stanovené údaje a to podle obsahu jimi vedeného spisu.+

 3 ) Kolik za výpis zaplatím? 

a)     Za výpis odeslaný emailem je jednotná cena 99,-Kč
     b)    Za výpis odeslaný poštou je jednotná cena 99,-Kč + poštovné 69,-Kč, celkem: 168-Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

ČÍSLO ÚČTU:                     2300788345/2010
Variabilní symbol              uvádějte datum narození               dd.mm.rr