Nová pravidla začnou platit pravděpodobně až ve druhé polovině letošního roku.

 Všechny již běžící oddlužení budou pokračovat podle současných pravidel.

30 % pro splacení dluhů zůstává ale,

ne tak jak je tomu dnes. Dlužníci nebudou na začátku prokazovat soudu, že mají příjmy na to, aby v oddlužení během pěti let splatili 30 procent svých dluhů. Do oddlužení tak mohou vstoupit všichni a teprve na konci celého procesu oddlužení se budou dlužníci, kteří uvedený limit 30% nesplní, zpovídat soudu proč tento limit nesplnili  a zda udělali „maximum“ pro to aby splnili oněch 30%. 

Pro dlužníky je toto pravidlo vlastně krokem do tmy. Dlužník neví co se během 5ti let v oddlužení může stát, a jeho nejasný konec může být pro dlužníka noční můrou. Další negativum vidíme i v rozhodování soudu, soudy budou přehlceny a není jasné pravidlo jak budou rozhodovat. Dojde-li k neschválení oddlužení, dlužník vynaložil nemalé finanční náklady, zaplatí v průběhu oddlužení 65 000 Kč insolvenčnímu správci a zpětně se mu dopočítají úroky z prodlení i za těch 6 let a všechny sankce. pro dlužníka to může být velice deprimující. 

Oddlužení už po třech letech,

k pětileté variantě nově přibude varianta tříletá. Kdo během této doby zvládne splatit minimálně 60 % svých dluhů, bude mít rychleji „hotovo“ a oddlužení pro něho končí.

7 let v oddlužení nebude,

podle bývalého ministra Pelikána, který chtěl, aby po sedmi letech v oddlužení bylo možné dluhy škrtnout, i když se nepodaří splatit v krajním případě nic víc než odměnu insolvenčnímu správci, tak tento návrh neprošel. Návrh měl vyřešit situaci stovkám tisíc lidí s vícečetnými exekucemi, kteří nyní nemají jak své dluhy vyřešit a jsou na doživotí v dluhové pasti

Hranice dluhu také nebude,

dalším z návrhu bývalého ministra Pelikána byl návrh pro vstřícnější oddlužení pouze těm, kteří nepřekročí hranici svých dluhů tisícinásobkem existenčního minima což je 2 200 000 Kč. Ani tento návrh poslanci neschválili.

V oddlužení nic nesplatím a jsem oddlužen

ani tento návrh neprošel. Aby jste prošli oddlužením je potřeba splatit takzvaně pravidlo 1 + 1, to je odměna insolvenčnímu správci (1 100 Kč) + minimálně stejnou částku na úhradu dluhů. Platí z úvodu článku, vyvinout maximální možnou snahu zapltit minimálně 30% dluhů.  

Lepší pravidla pro důchodce,

Pro starobní důchodce a invalidní důchodce druhého a třetího stupně bude oddlužení tříleté a nebude se trvat na dodržení hranice 30 %.  Omezení je že toto pravidlo lze využít pouze jednou za život.

Řazení závazků,

nově budou řazeny dluhy, ty jejichž příslušenství – penále, pokuty a úroky které mnohonásobně převyšují jistinu dluhu, tak ty se stanou takzvaně podřízenými a budou se splácet až jako poslední.

POTŘEBUJETE PORADIT, POMOC V ODDLUŽENÍ

volejte ihned:           725 234 494