ZPĚTNÝ LEASING - ZÁCHRANA VAŠÍ NEMOVITOSTI PŘED NEDOBROVOLNOU DRAŽBOU

Prozvoňte, zavoláme Vám zpět – 725 234 494

Napište nám, odpovíme do 24 hodin – nemamdluh@nemamdluh.cz

Zpětný leasing - zachraňte svou nemovitost před exekutory

Dostali jste se do velkých finančních potíží, bojíte se exekuce, nebo jste již nepříjemný exekuční příkaz nalezli ve Vaší schránce?
Máte zájem o zastavení exekuce
 Zastavení exekuce můžete učinit domluvou splátkových kalendářů, vyplacením či oddlužením. Pokud Vám na Vašem majetku záleží a nechcete ho přenechat exekutorům, chcete docílit zastavení exekuce, kontaktujte nás.

 

https://www.nemamdluh.cz/zpetny-leasing-nemovitosti/

Většina klientů kteří již naší kancelář kontaktovali, nebo přímo navštívili, nejdříve zajímalo co ZPĚTNÝ LEASING vlastně je a jak ZPĚTNÝ LEASING  pomůže právě jim.

Zpětný leasing je určen pro klienty, kteří se z jakéhokoliv důvodu dostali do dluhů a vlastní majetek – nemovitost  (dům, byt) a mají zájem řešit svojí nelehkou finanční situaci. Těmto klientům umíme v krátké době pomoc, zachráníme jim jejich nemovitost před nedobrovolnou exekucí, zachráníme jim nemalou finanční hotovost, vyřešíme všechny exekuce a závazky které je trápí a zatěžují nejen rodinný rozpočet, ale i mohou i ohrozit nemovitost tím, že by o tuto nemovitost nedobrovolně přišli.

“Dražbu Vaši nemovitosti může provést z exekučního titulu exekutor, nebo v případě již vydaného vykonatelného příkazu (rozhodčí nález, platební rozkaz, exekutorský zápis nebo notářský zápis) může dražbu též provést dražební společnost, např. EURODRAŽBY.CZ, Dražby EU, Dražby.net, Dražební centrum a další.

Dražbu nemovitosti však zaplatíte vy, kdy Vám bude vyčíslena odměna dražebníka, a ta dosahuje cca 10% – 20% z čásky dosažené vydražením. Navíc, jestliže prodej nemovitosti v dražbě nepokryje veškeré Vaše závazky, pak budete zbývající částku i nadále dlužit. “

Jak funguje ZPĚTNÝ LEASING?

  • Klient na základě kupní smlouvy postoupí společnosti vlastnická práva k nemovitosti. Společnost poté obratem vyplatí klientovi sjednanou kupní cenu (formou bankovního převodu na konto určené klientem, v případě zájmu i formou hotovostní úhrady k rukám klienta). Z této částky jsou současně uhrazeny veškeré dluhy, exekuce, hrozící dražby a další závazky, které klient požaduje vyplatit. Společnost s klientem současně uzavírá leasingovou smlouvu, na základě které je klient okamžitě oprávněn užívat předmětnou nemovitost.
  • Po dobu trvání leasingového pronájmu klient obvyklým způsobem užívá předmětnou nemovitost. Za užívání hradí pravidelné měsíční leasingové splátky. Po řádném splacení leasingu je klientovým právem a povinností společnosti převést nemovitost zpět do vlastnictví klienta. Klient tak trvale nepřichází o nemovitost jako v případě dražby či běžného prodeje.
  • V leasingové splátce je zahrnuta nejen leasingová částka za užívání nemovitosti (nájemné), ale také daň z nemovitosti, pojištění nemovitosti a především záloha na budoucí kupní cenu, která je rozvržena tak, aby po uplynutí doby pronájmu byl zpětný převod na klienta bezplatný. Klient však musí mít na paměti, že vedle leasingové splátky je povinen si také hradit zálohy na služby spojené s užíváním nemovitosti, jako je záloha na elektřinu, vodu, teplo, fond oprav apod.

Kolik stojí zpětný leasing nemovitostí ?

Spousta lidí zajímá, jakou cenu mohou očekávat za zpětný leasing nemovitostí. Cena je samozřejmě individuální. Záleží na ceně vaši nemovitosti. Cenu většinou stanoví nezávislý odborník na nemovistosti, který vám řekně tržní hodnotu vaší nemovistostí. Většinou to bývá meně, než si lidé sami myslí. Někdy si musíte tyto odhady platit na vlastní náklady.

Vyřízení zpětného leasingu nemovitostí

Vyřízení zpětného leasingu nemovitostí většinou trvá jeden týden až dva týdny. Každá společnost to má nastavené trošku jinak. Není to tedy žádná rychlá operace a na peníze si budete muset pár dní počkat. Pokud chcete peníze opravdu rychle tak zkuste jiné půjčky.

Výhody zpětného leasingu

Při zpětném leasingu o svůj majetek nepřicházíte a můžete jej nadále využívat a k tomu ještě díky zpětnému leasingu získáte rychlou hotovost na překlenutí obtížného finančního období, umoření více půjček, oddlužení nemovitosti nebo na realizaci podnikatelského záměru. Další výhodou zpětného leasingu je, že finance získané skrze zpětný leasing nejsou účelově vázané, můžete s nimi naložit zcela dle svých potřeb a představ.

Alternativní řešení pomocí zpětného leasingu Vám mnohdy pomůže získat finance, které byste za normálních okolností měli problém získat. Klasickým příkladem je získání prostředků se zajištěním družstevních bytů/podílů, u kterých není ze zákona možno zřídit zástavní právo a které jsou obtížně financovatelné.

Nespornou výhodou zpětného leasingu je, že se jedná o rychlou a bezpečnou půjčku bez složitého procesu schvalování úvěru. Zpětný leasing je taktéž často jediným možným řešením, jak se vyhnout hrozící exekuci, resp. exekučnímu prodeji nemovitosti a vystěhování se. Při využití zpětného leasingu naopak stále bydlíte ve svém domě či bytu, a navíc získáte finance na zaplacení svých závazků, a to v odpovídající výši, protože v případě exekučního prodeje jsou nemovitosti prodávány hluboko pod cenou.

Více informací o zpětném leasingu najdete zde: